Menu
06 - 384 06 860 info@boonenschrijver.nl

Subsidie Regionaal Investeringsfonds toegekend aan MBO Amersfoort.

Ruim €40 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

Op 24 oktober jl maakte Minister Bussemaker bekend welke projecten geld krijgen uit de vierde ronde van het regionaal investeringsfonds mbo. Zij maakt voor de 16 samenwerkingsprojecten 12,8 miljoen vrij, het bedrijfsleven en de regionale overheden vullen dit bedrag aan tot ruim 40 miljoen.  Hiermee krijgen de mbo-scholen meer gelegenheid om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven.

Boon & Schrijver heeft MBO Amersfoort in haar businesscase begeleid naar een succesvolle aanvraag.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds – RIF – ingezet voor de sluitende aanpak voor Entreejongeren in regio Amersfoort

Samen met MBO Amersfoort heeft Boon & Schrijver een sluitende aanpak ontwikkeld voor jongeren zonder startkwalificatie. Entreejongeren ontvangen een derde deel van hun onderwijsprogramma in de praktijk in een nieuw op te richten warenhuis. In dit warenhuis werken de jongeren aan hun vak-, en met name ook aan hun werknemersvaardigheden. Aan het eind van het schooljaar ontvangen jongeren hun entreediploma, waarna ze doorstromen naar MBO niveau 2, of naar werk. Wanneer de studenten voor de laatste optie kiezen, dan worden ze door WSP en Uitzendbureau Blinct bemiddeld naar werk en in dat werk gedurende een half jaar begeleid.

Het samenwerkingsverband van deze sluitende aanpak is zo ingericht dat zij binnen vier jaar, zonder subsidie kan voortbestaan.

Boon & Schrijver heeft geholpen bij de planontwikkeling, het proces, het schrijven van de businesscase en financiële prognoses ten behoeve van de RIF-aanvraag. Boon & Schrijver blijft actief betrokken als ontwikkelaar en directievoerder van het nieuw op te richten LeerWerkWarenhuis.

Toegekende RIF-aanvragen zijn terug te vinden op deze landkaart: https://formuliermuo.nl/rif/landkaart/ Projecten op deze kaart zijn aan te klikken, waarna een samenvatting van het project wordt getoond.

Benieuwd naar deze sluitende aanpak voor Entreejongeren, of wilt u ondersteuning bij uw businesscase? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Boon & Schrijver.