Menu
06 - 384 06 860 info@boonenschrijver.nl

Een sluitende aanpak voor jongeren zonder startkwalificatie

Een sluitende aanpak voor jongeren zonder startkwalificatie

Op 25 augustus 2016 sprak SER-voorzitter Hamer tijdens de zomerschool van de Nationale DenkTank.

Mariëtte Hamer zei dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Dit is volgens haar net zo belangrijk als eten en drinken. Hamer gaf verder aan dat het bedrijfsleven en beroepsonderwijs beter moeten gaan afstemmen en meer moeten gaan samenwerken. De arbeidsmarkt verandert en daarom moeten opleiders en werkgevers dichter bij elkaar gaan zitten.

Nu zie je de laatste jaren steeds meer regionale samenwerkingen ontstaan tussen mbo- en hbo-scholen en specifieke sectoren, mede gestimuleerd door overheidssubsidies.

Het talent van de MBO 1 – leerling

Mbo-opleidingen niveau 1 hebben het bij de samenwerking met het bedrijfsleven echter een stuk moeilijker. Werkgevers hebben hun focus niet op jongeren (en al wat ouderen) zonder startkwalificatie die wat meer begeleiding nodig hebben. In de praktijk blijkt, bij voorbeeld, dat er onvoldoende plekken zijn om de binnen schoolse praktijk vorm te kunnen geven. Verder blijkt een hoog percentage MBO 1 leerlingen vroegtijdig de school te verlaten. Met als resultaat dat zij zonder relevant diploma en onvoorbereid op de arbeidsmarkt belanden. Het kabinet wil nu dat Mbo-scholen het aantal vroegtijdig schoolverlaters naar beneden brengen. Maar, hoe doe je dat?

De gemiddelde MBO leerling op niveau 1 blijkt niet echt talent te hebben voor de schoolbankjes. Zij hebben grote behoefte aan leren in een betekenisvolle en relevante omgeving.

Nu zien we ook de arbeidsmarkt in rap tempo veranderen. Veel functies op laag – en middelbaar niveau zullen de komende tien tot twintig jaar veranderen of zelfs helemaal gaan verdwijnen, zo heeft Deloitte onlangs onderzocht. Laagopgeleiden hebben verder een zwakkere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar of hoger opgeleiden. Ze zijn vaker werkloos en werken vaker in laagbetaalde of onzekere (tijdelijke) banen.

Wanneer je deze feiten in ogenschouw neemt mag je je afvragen of het nog wel zin heeft om MBO 1 leerlingen op te leiden voor een bepaald uitstroomprofiel, zoals we dat nu met elkaar hebben afgesproken. Werkgevers hebben veel meer behoefte aan flexibel inzetbare medewerkers die beschikken over werknemersvaardigheden.

Sluitende aanpak

Samen met een MBO instituut in het midden van het land heeft Boon & Schrijver een sluitende aanpak ontwikkeld voor jongeren zonder startkwalificatie. Zij krijgen hun opleiding Entree deels in de praktijk en stromen met diploma Niveau 1 door naar Niveau 2 (startkwalificatie) of naar werk. Stromen ze door naar werk, dan worden ze – in samenspraak met de werkgever – nog een half jaar begeleid bij de verdere ontwikkeling van hun werknemersvaardigheden.

Samen met dit MBO richten we een Warenhuis in dat hip 2e hands, harstikke nieuwe en ook handgemaakte artikelen gaat verkopen. Met de winkelformule richten we ons op het hogere segment, omdat we op die manier de grootste kans op slagen creëren dat de MBO 1 leerling trots wordt op zijn of haar leer-werkomgeving en eerder uitgedaagd zal worden zich verder te ontwikkelen. Daarnaast willen we met de formule, de klantbenadering en service, zo dicht mogelijk aankruipen tegen de reguliere arbeidsmarkt. Want daarmee is zowel de leerling als de toekomstige werkgever het meest gebaat.

Zou mevrouw Hamer bij haar toespraak mogelijk van deze vorm van samenwerking tussen opleider en ondernemer al kennis hebben genomen?

Wanneer u benieuwd bent naar deze sluitende aanpak of wanneer u zich afvraagt of een dergelijk opleidingsbedrijf ook in uw gemeente kans van slagen heeft, neem dan contact op met een van de adviseurs van Boon & Schrijver.