Menu
06 - 384 06 860 info@boonenschrijver.nl

Publiek Private Samenwerking gestimuleerd door Regionaal Investeringsfonds mbo

Amersfoort, mei 2019

MBO Amersfoort hanteert als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. MBO Amersfoort zet in haar onderwijsprogramma tal van onderwijsbedrijven in om dit handen en voeten te geven.  MBO Amersfoort zocht nog een onderwijsbedrijf voor verschillende uitstroomprofielen voor haar studenten Entree en Eva.

De afgelopen jaren heeft Boon & Schrijver met MBO Amersfoort mee gedroomd, plannen gemaakt en geschreven. En een subsidie aanvraag gedaan bij Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Deze subsidie is in het leven geroepen om de samenwerking te stimuleren tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Nadat de subsidie is toegekend heeft Boon & Schrijver het onderwijsbedrijf Acht+ Meerwarenhuis opgericht en ingericht en zijn de winkeldeuren op 26 september 2018 geopend. Bij Acht+ worden tweedehands artikelen ingezameld en opgepoetst voor een nieuw leven. Dit wordt gedaan door mbo-studenten, die zo meerwaarde aan hun toekomst geven. Kringlopen met een + dus.

Meer informatie over de RIF-regeling – die voorlopig verlengd is tot 2022 –, vindt u hier: https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo.

Heeft u vragen rondom de vormgeving van een Publiek Private Samenwerking, of wilt u een sparren over de mogelijkheden? Boon en Schrijver komt graag met u van gedachten wisselen.

Wilt u eerst meer info?:

www.acht-plus.nl, www.mboamersfoort.nl, www.boonenschrijver.nl.